• 500905803_באנר

אחריות חברתית

להתמיד בפיתוח בר קיימא ולעזור לרווחת הציבור

Chengdu Silike Technology Co., Ltd. מצייתת לתפיסה של שמירה על הסביבה האקולוגית, קידום פיתוח בריא וירוק, וסיוע למפעלי רווחה ציבוריים.היא לוקחת פיתוח בר קיימא ואקולוגיה ירוקה כתנאי מוקדם לפיתוח וייצור מוצרים, ומשתמשת בחומרים ניתנים למחזור וירוק לפיתוח וייצור מוצרים חדשים.לארגן את כל החברים להשתתף בפעילויות נטיעת עצים ביום הארבור השנתי, ולהגיב באופן פעיל לתפיסת הכלכלה הירוקה, לקחת השתתפות פעילה ברווחת הציבור כתוכן חשוב והתגלמות ספציפית למילוי אחריות חברתית, והשתתפו בסיוע מגיפה ופעילויות אחרות פעמים רבות כדי לחזק את תחושת האחריות בחברה התאגידית.

תמונה 17
dwdw1

תחושת אחריות חברתית

סילייק תמיד מאמין בתוקף שיושרה היא השורה התחתונה של המוסר, הבסיס לשמירה על החוק, כללי האינטראקציה החברתית והנחת היסוד של הרמוניה.אנו תמיד מתייחסים לחיזוק המודעות ליושרה כתנאי מוקדם לפיתוח תאגידי, לפעול ביושרה, להתפתח ביושרה, להתייחס לאנשים ביושרה, לקדם יושרה כתרבות ארגונית לבניית חברה הרמונית.

כולם חשובים

אנו מתרגלים תמיד את עקרון ה"מכוון אנשים", מגבירים את הפיתוח והניצול של משאבי אנוש תוך פיתוח החברה, מגבירים את ההקדמה, השמירה וההכשרה של כישרונות ליבה מרכזיים, מספקים הזדמנויות ופלטפורמות לצמיחת עובדים, ומספקים סביבה תחרותית טובה. לפיתוח עובדים, לקדם צמיחה משותפת של העובדים והחברה, והתאמה להתפתחות העידן החברתי.

תמונה 4